language access

NYC העלט דעפארטמענט סערוויסעס

די NYC העלט דעפארטמענט ארבעט צו באשיצן און שטיצן דאס געזונטהייט פון ניו יארקער פון יעדן אפשטאם. מיר שטעלן צו סערוויסעס פאר ביליג ביז אומזיסט און אין מערערע שפראכן, אפגעזען פון אייער פינאנציעלע אדער אימיגראציע סטאטוס.

רוב פון די אינהאלט פון אונזער וועבזייטל איז אויף ענגליש, אבער איר האט דאס רעכט צו באקומען סערוויסעס אין אייער שפראך. דער בלאט שטעלט צו אינפארמאציע וועגן אונזערע הויפט סערוויסעס. פאר מער אינפארמאציע אויף די סערוויסעס אין אייער שפראך, רופט 311.

אויב האט איר סיי וועלכע פראגעס אדער זארגן וועגן אונזער דאלמעטשונג סערוויסעס אדער איבערזעצונגען, אימעיל'ט די העלט דעפארטמענט'ס שפראך סערוויס צוטריט פארוואלטער אויף languageaccess@health.nyc.gov.

Google Translate

צו נוצן Google Translate צו ליינען אונזער וועבסייט, דרוקט אויף Translate אויף די רעכטע זייט אויבן פון סיי וועלכע בלאט און וועלט אויס אייער שפראך.

Google Translate איז אן אוטאמאטישער פונקציע וואס גיבט נישט אייביג דער פונקטליכער איבערזעצונג.

איבערזעצונג סערוויסעס ביי שטאטישע פאסיליטיס

ביים באזוכן דעם העלט דעפארטמענט אדער אן אנדערע שטאטישע אגענטור, ווייזט דעם איך רעד קארטל (PDF אין ענגליש) פאר א שטאב מיטגליד און זיי וועלן טרעפן א דאלמעטשער פאר אייך. שפראך סערוויסעס זענען אומזיסט ביי אלע ניו יארק סיטי אפיסעס און קליניקס.

געבורט און טויט סערטיפיקאטן און וואקסין רעקארדס

די העלט דעפארטמענט גיבט ארויס און מאכט ענדערונגען צו געבורט סערטיפיקאטן און טויט סערטיפיקאטן. די העלט דעפארטמענט'ס סיטיווייד אימיוניזאציע רעגיסטרי גיבט אויך ארויס אימיוניזאציע רעקארדס.

געבורט סערטיפיקאטן

די העלט דעפארטמענט גיבט ארויס געבורט סערטיפיקאטן פאר אלע מענטשן וואס ווערן געבוירן אין ניו יארק סיטי. איר קענט זיך איינגעבן פאר א ניו יארק סיטי געבורט סערטיפיקאט אויב:

 • איר זענט געבוירן געווארן אין ניו יארק סיטי
 • אייער נאמען איז אויפן געבורט סערטיפיקאט (אלס עלטערן אדער רעגיסטראנט\נייגעבוירן קינד)
 • איר זענט 18 יאר אדער עלטער

אַפּליי פאר א געבורט סערטיפיקעט (PDF)

מער אינפארמאציע (אין ענגליש): געבורט סערטיפיקאטן

טויט סערטיפיקאטן

די העלט דעפארטמענט גיבט ארויס טויט סערטיפיקאטן פאר אלע מענטשן וואס שטארבן אין ניו יארק סיטי. די העלט דעפארטמענט ערפילט אויך פארלאנגען צו פאררעכטן טויט סערטיפיקאטן. פארלאנגען צו באשטעלן טויט סערטיפיקאטן קענען דויערן דריי ביז פיר וואכן צו ווערן פראצעסירט.

מער אינפארמאציע (אין ענגליש): טויט סערטיפיקאטן

וואקסין רעקארדס

ניו יארקערס וואס זענען געבוירן נאך 1995 קענען באקומען רעקארדס פון זייערע וואקסינען פאר שולע אדער אנדערע צוועקן. איר קענט פארלאנגען אייער רעקארד דורך פאסט אדער פאקס, אדער אין געוויסע פעלער, קענט איר עס אויפזוכן אנליין.

מער אינפארמאציע (אין ענגליש): וואקסין רעקארדס

ביליגע ביז אומזיסטע געהיימע קליניקס

די העלט דעפארטמענט קליניקס שטעלן צו ביליגע ביז אומזיסטע אימיוניזאציע און געשלעכטליכע געזונטהייט סערוויסעס און אומזיסטע טובערקולאסיס (TB) סערוויסעס. פאר מער אינפארמאציע, באזוכט clinics (אינפארמאציע איז אין ענגליש).

געשלעכטליכע געזונטהייט קליניק

די NYC געשלעכטליכע געזונטהייט קליניקס שטעלן צו ביליגע ביז אומזיסטע סערוויסעס פאר געשלעכטליך-איבערגעגעבענע אינפעקציעס (STIs), אריינגערעכנט .HIV סיי ווער עס איז 12 יאר און עלטער קען באקומען סערוויס ביים אריינשפאצירן, אפגעזען פון אימיגראציע סטאטוס.

מער אינפארמאציע (אין ענגליש): געשלעכטליכע געזונטהייט קליניקס

וואקסין קליניקס

וואקסין קליניקס שטעלן צו די פאלגנדע סערוויסעס:

 • וואקסינען פאר קינדער
 • וואקסינען פאר ערוואקסענע
 • סיזאנעל פלו וואקסינען

מער אינפארמאציע (אין ענגליש): אימיוניזאציע קליניקס

טובערקולאזיס (TB) קליניקס

סיי ווער עס איז אין געפאר פון TB קען באקומען אן אומזיסטע אפשאצונג און באהאנדלונג ביי א TB קליניק.

מער אינפארמאציע (אין ענגליש): TB קליניקס

העלט אינשורענס איינשרייבונג סערוויסעס

איר און אייער פאמיליע קענען קוואליפיצירן פאר ביליגע אדער אומזיסטע העלט אינשורענס און באהאנדלונג אויסוואלן אפגעזען פון אייער אימיגראציע סטאטוס אדער פעאיגקייט צו באצאלן. ווערט געוואר וועגן העלט אינשורענס קעיר אפציעס פאר אימיגראנטן(PDF) .

די העלט דעפארטמענט'ס סערטיפייד אפליקאציע ראטגעבער קענען אייך העלפן פארשטיין אייערע העלט אינשורענס אויסוואלן און זיך איינשרייבן אין די Medicaid ,Child Health Plus ,Essential Plan, אדער א פריוואטע פלאן.

מער אינפארמאציע (אין ענגליש): העלט אינשורענס: איינשרייבן ראטגעבער

טרעפט א טרענירטע קאַונסעלאר לויט די באָראָו:

Manhattan

 • Washington Heights Health Center
  600 West 168th Street, Second Floor
  212-368-5475

 • Chelsea Health Center
  303 Ninth Avenue, First Floor
  646-483-4270

Brooklyn

 • Bushwick Health Center
  335 Central Avenue, First Floor
  347-236-7029, 646-799-1346, 347-236-9934

 • Fort Greene Health Center
  295 Flatbush Avenue Extension, Fifth Floor
  718-249-1438, 718-249-1436, 718-249-1435

 • Homecrest Health Center
  1601 Avenue S, First Floor
  646-866-4173, 646-548-3299

 • Bedford Health Center
  485 Throop Avenue, Second Floor
  718-637-5222, 718-637-5361
  Crown Heights Health Center איינשרייבן שטאב וועט ווייטער צושטעלן איינשרייבן סערוויסעס ביי אונזער נייע Bedford Health Center פלאץ. רופט פאר אינפארמאציע אדער צו א באשטימען א טעלעפאן איינשרייבונג אפוינטמענט:

Queens

 • Corona Health Center
  34-33 Junction Boulevard, First Floor
  Jackson Heights
  718-208-6818, 347-236-7049, 646-483-2902

 • Jamaica Health Center
  90-37 Parsons Boulevard, Fourth Floor
  Jamaica
  718-553-3853, 718-553-3846

 • Astoria Health Center
  12-26 31st Avenue, Second Floor
  Astoria
  718-208-6818, 646-483-4270

Bronx

 • Morrisania Health Center
  1309 Fulton Avenue, Third Floor
  646-483-1279, 646-983-1712

Staten Island

 • 135 Canal Street
  Second Floor
  917-217-3324
  (By appointment only)

קינדער סערוויסעס

די העלט דעפארטמענט לייסענס'ד, רעגולירט און אינספעקטירט טשיילד קעיר פראגראמען כדי צו באשיצן קינדער'ס געזונטהייט און זיכערהייט. נוצט דעם NYC Child Care Connect סערוויס (אוועילעבל אין ענגליש) צו זוכן ערלויבטע טשיילד קעיר פראגראמען, אריינגערעכנט טשיילד קעיר צענטערן, שולע באזירטע טשיילד קעיר און זומער קעמפס. איר קענט אויך פארגלייכן אייער צענטער צו אנדערע דורכאויס דעם סיטי אדער זיך איישרייבן פאר אומזיסטע טעקסט און אימעיל מעסעדזשעס (אוועילעבעל אין ענגליש) צו באקומען אפדעיטס איבער אייער טשיילד קעיר פראוויידער.

Nurse-Family Partnership (נורס-פאמיליע פארטנערשיפ)

Nurse-Family Partnership איז א נורס היים באזוכונג פראגראם פאר פרויען וואס זענען טראגעדיג מיט זייער ערשטע קינד. נורס-באזוכן זעצן פאר ביז דאס קינד איז 2 יאר אלט. די באזוכן קענען פארבעסערן דאס געזונטהייט, וואוילזיין און אומאפהענגיגקייט פון נידריג-אינקאם ערשטמאליגע מאמעס און זייערע קינדער.

מער אינפארמאציע (אין ענגליש): NYC Nurse-Family Partnership

Newborn Home Visiting Program

Nurse-Family Partnership איז א נורס היים באזוכונג פראגראם פאר פרויען וואס זענען טראגעדיג מיט זייער ערשטע קינד. נורס-באזוכן זעצן פאר ביז דאס קינד איז 2 יאר אלט. די באזוכן קענען פארבעסערן דאס געזונטהייט, וואוילזיין און אומאפהענגיגקייט פון נידריג-אינקאם ערשטמאליגע מאמעס און זייערע קינדער.

מער אינפארמאציע (אין ענגליש): Newborn Home Visiting Program

קינדער מיט דעוועלאפמענטל פארשפעטיגונגען אדער דיסאביליטיס

די Early Intervention Programשטעלט צו שטיצע פאר פאמיליעס מיט קינדער אונטער 3 יאר אלט וואס האבן דעוועלאפמענטל פארשפעטיגונגען אדער דיסאביליטיס.

טייל קינדער קענען בעניפיטירן פון דעוועלאפמענטל מאניטארינג, א פראגראם וואס איז געמאכט געווארן צו זען ווי אזוי קינדער אנטוויקלען זיך און וויפיל פארשריט זיי מאכן..

סערוויסעס זענען אומזיסט פאר פאמיליעס, אפגעזען פון אינקאם אדער אימיגראציע סטאטוס.

מער אינפארמאציע (אין ענגליש): Early Intervention

נאך פאפולערע סערוויסעס

אויפהערן רייכערן

רייכערן הרג'עט בערך 12,000 ניו יארקערס יעדעס יאר. אויב איר רייכערט, איז אויפהערן צו רייכערן די הויפט וויכטיגסטע זאך וואס איר קענט טון פאר אייער געזונטהייט. NYC Quits שטעלט אייך צו די אינפארמאציע און הילפסמיטלען וואס איר דארפט כדי אויפצוהערן רייכערן, אדער צו שטיצן איינער וואס הערט אויף.

מער אינפארמאציע (אין ענגליש): NYC Quits.

שטוב-באשעפענישן לייסענסעס און וואקסינען

די העלט דעפארטמענט גיבט ארויס הונט לייסענסעס און רעאגירט צו הונט ביסן און צו פעלער פון חיות מיט רעיביס. אין ניו יארק סיטי, דארפן אלע הונט און קעץ באקומען זייער ערשטע רעיביס איינשפריץ אין עלטער פון צווישן 3 און 4 מאנאטן. די ניו יארק סיטי העלט קאוד פאדערט אויך אז אלע הונט אייגנטימער זאלן לייסענס'ן זייערע הונט און באהעפטן דעם לייסענס צעטל צו זייער הונט'ס קאלנער בשעת'ן זיין אין די עפנטליכקייט.

מער אינפארמאציע (אין ענגליש): הונט לייסענסעס

נאך אינפארמאציע: הונט לייסענסעס

רעסטוראנט זיכערהייט און בוכשטאב צייכענונג

רעסטוראנט אנפירער, מאביל עסנווארג פארקויפער און זופ קאך\זומער פיטערן ארבעטער קענען באקומען טרענירונג און סערטיפיקאציע קורסן.

אויב איר זענט די אייגנטימער פון אן עסנווארג סערוויס אפעראציע אדער פאסיליטי, וועט דער העלט דעפארטמענט עס אינספעקטירן כאטש איין מאל א יאר צו מאכן זיכער אז איר פאלגט אויס אלע פארלאנגטע עסנווארג זיכערהייט רעגולאציעס.

מער אינפארמאציע (אין ענגליש): בוכשטאב צייכענונג פאר רעסטוראנטן

וועסט נייל ווירוס און מאסקיטא קאנטאל

די העלט דעפארטמענט באאבאכטעט מאסקיטא (אינפארמאציע אין ענגליש) פאפולאציעס און לייגט פעסטיסיידס אין די זומער. די מעטאדן פארמינערן דעם צאל מאסקיטאס און פארמינערן די געפאר פון מאסקיטא-געפירטע קרענק, אזויווי וועסט נייל ווירוס(אינפארמאציע אין ענגליש).

דורכאויס דעם מאסקיטא סעזאן (פון אפריל ביז סעפטעמבער), טוט די סיטי באשטימען פעסטיסייד אפליקאציע דורכפירונגען (אינפארמאציע אין ענגליש) פאר אלע פינף באראס.

Neighborhood Health Action Centers (נעיבערהוד העלט עקשאן צענטערן)

די העלט דעפארטמענט'ס Neighborhood Health Action Centers ברענגען מער געזונטהייט און קאמיוניטי סערוויסעס צו ניו יארקערס.

איר קענט גיין צו אן עקשאן צענטער פאר:

 • פריימערי קעיר, גייסטישע געזונטהייט קעיר און, אין געוויסע פעלער, דענטל קעיר
 • רעפערלס צו א נעטווארק פון הילפסמיטלען אינעם געגנט
 • געזונטהייט אין וואוילזיין קלאסן, שיעורים, און אקטיוויטעטן
 • קאמיוניטי ערטער פאר מענטשן צו ארבעטן און קאארדינירן סטראטעגיעס צו פארבעסערן געזונטהייט אינעם געגנט

מער אינפארמאציע (אין ענגליש): Neighborhood Health Action Centers

פארמערס מארקעטס און Health Bucks (געזונטהייט דאלארן)

Health Bucks זענען $2 קיופאנס וועלכע קענען ווערן גענוצט צו קויפן פרישע פרוכט און גרינצייג ביי אלע פארמערס מארקעטס אין NYC. אלע פארמער'ס מארקעטס וועלכע נעמען אן סופלעמענטל נוטרישאן אסיסטענס פראגראם (SNAP) בענעפיטן וועלן געבן איין Health Buck פאר יעדע קאסטומער וואס גיבט אויס $5 נוצנדיג עלעקטראנישע בענעפיטן טראנספער (EBT).

נאך אינפארמאציע:

גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס

די העלט דעפארטמענט העלפט מענטשן מיט גייסטישע געזונטהייט אדער סובסטאנץ באנוץ פראבלעמען באקומען צוטריט צו באהאנדלונג און קעיר. צו טרעפן א גייסטישע געזונטהייט פראפעסיאנאל, באזוכט NYC Well (אינפארמאציע איז אין ענגליש) אדער רופט אייער העלט אינשורענס פלאן. אין פאל פון עמערדזשענסי, רופט 911.

טעקסטינג סערוויסעס

איר קענט באקומען עכטע-צייט אפדעיטס און רעלעוואנטע אינפארמאציע אויף אן אויסוואל פון געזונטהייט טעמעס דורך אונזערע טעקסטינג סערוויסעס. די סערוויסעס זענען עוועילעבל אין ענגליש און ספאניש.

מער אינפארמאציע (אין ענגליש): a href="/site/doh/services/texting.page">טעקסטינג סערוויסעס

געזונטהייט אויסגאבעס

איר קענט באקומען אויסגאבעס אוועילעבל פון די העלט דעפארטמענט. אויסגאבעס אינהאלטן אינפארמאציע אנווייזונגען און פאקט-פאפירן, ווי אויך פארשונגען און סטאטיסטישע באריכטן.

אלע אויסגאבעס זענען אין PDF פארמאט. אויב ווילט איר א געדרוקטע אויסגאבע, אדער דארפט איר הילף מיט טרעפן אן אויסגאבע, רופט 311.

מער אינפארמאציע (אין ענגליש):העלט פובליקאציעס

נאך הילפסמיטלען