Covid-19 Szczepionka

A booster that targets the COVID-19 variants? Bullseye.

View information about the COVID-19 vaccine in English

Ogólne informacje o szczepionkach

Uaktualnione szczepienie przypominające są już dostępne

Uaktualnione szczepienia przypominające przeciw COVID-19 są już dostępne dla wszystkich osób w wieku 5 lat i starszych, które otrzymały ostatnią dawkę szczepionki co najmniej dwa miesiące temu. Uaktualnione szczepienie przypominające firmy Pfizer jest zalecane dla wszystkich osób w wieku 5 lat i starszych, a uaktualnione szczepienie przypominające firmy Moderna dla wszystkich osób w wieku 6 lat i starszych. Można wybrać markę szczepienia przypominającego.

Uaktualnione szczepienia przypominające zostały opracowane tak, aby zapewniać ochronę przed podwariantami Omikronu, odpowiadającymi za niemal wszystkie ostatnie infekcje w NYC.

Uaktualnione szczepienie przypominające można otrzymać w tym samym czasie, co inne szczepionki, więc już dziś umów się na szczepienie przypominające i szczepienie przeciw grypie.

Zaszczep się już dziś

Aby znaleźć najbliższy punkt szczepień, skorzystaj z miejskiej wyszukiwarki szczepień. Możesz wyszukiwać określone rodzaje szczepionek, w tym szczepienia przypominające i dostosowane do wieku dawki.Zadzwoń pod numer 877-829-4692, aby umówić się na wizytę w określonych punktach szczepień, a także aby uzyskać inną pomoc w zakresie szczepień.

Jeśli jesteś mieszkańcem miasta Nowy Jork, który wymaga opieki domowej lub masz co najmniej 65 lat, możesz zapisać się na szczepienie w domu przez Internet lub dzwoniąc pod numer 877-829-4692.


Szczepionki mogą chronić Ciebie i Twoją społeczność przed ciężką chorobą COVID-19, hospitalizacją i śmiercią. Szczepionki są dostępne bezpłatnie i niezależnie od statusu imigracyjnego.

Szczepienie jest bezpieczniejsze niż narażanie się na ryzyko choroby i długotrwałe skutki zdrowotne z powodu COVID-19. Nawet osoby, które chorowały na COVID-19, powinny się zaszczepić.


Szczepienia dla dzieci

Szczepienia przeciw COVID-19 są dostępne dla dzieci w wieku 6 miesięcy i starszych.

Szczepienia pomogą Twojemu dziecku rozwinąć odporność i zapewnią mu ochronę przed ciężką chorobą oraz śmiercią z powodu COVID-19. U dzieci mogą wystąpić podobne skutki uboczne szczepienia jak u dorosłych, przy czym zazwyczaj są one łagodne i trwają od jednego do dwóch dni.

Bardziej zakaźne warianty wirusa COVID-19, które co jakiś czas się pojawiają, spowodowały, że niektóre dzieci zachorowały, były hospitalizowane i zmarły. Najlepszym sposobem ochrony dziecka jest zaszczepienie go tak szybko, jak to możliwe.

Harmonogram szczepień

Dzieci w wieku poniżej 5 lat powinny otrzymać taką samą szczepionkę w drugiej (i trzeciej) dawce serii podstawowej, jak w pierwszej. Uważa się je za w pełni zaszczepione dwa tygodnie po podaniu trzeciej dawki szczepionki firmy Pfizer lub drugiej dawki szczepionki firmy Moderna.

Pfizer

 • Wiek: od 6 miesięcy do 4 lat
 • Dawki: trzy
 • Harmonogram: druga dawka przyjęta co najmniej 21 dni (3 tygodnie) po pierwszej i trzecia dawka przyjęta co najmniej 56 dni (8 tygodni) po drugiej.

Moderna

 • Wiek: od 6 miesięcy do 5 lat
 • Dawki: dwa
 • Harmonogram: druga dawka podana co najmniej 28 dni (4 tygodnie) po pierwszej.

Wymagana zgoda

Rodzic lub opiekun musi wyrazić zgodę na zaszczepienie dziecka osobiście, telefonicznie lub pisemnie, w zależności od punktu szczepień. Nie trzeba przedstawiać dowodu, że jest się rodzicem lub opiekunem dziecka.

Dzieciom w wieku 15 lat i młodszym w punkcie szczepień musi towarzyszyć rodzic lub opiekun albo inny dorosły opiekun wyznaczony przez rodzica lub opiekuna.


Szczepienia przypominające

Uaktualnione szczepienia przypominające przeciw COVID-19 firmy Pfizer i Moderna są już dostępne. Uaktualnione szczepienia przypominające są zalecane dla wszystkich osób w wieku 5 lat i starszych, nawet jeśli otrzymały już dawkę przypominającą. Nazywa się je „dwuwartościowymi” szczepieniami przypominającymi, ponieważ połowa ich dawki jest ukierunkowana na podwarianty Omikronu, które odpowiadają za niemal wszystkie ostatnie zakażenia w NYC. Te szczepienia przypominające zwiększają odporność po wcześniejszych dawkach.

Możesz otrzymać uaktualnione szczepienie przypominające przeciw COVID-19, jeśli od ostatniej dawki szczepionki minęły co najmniej dwa miesiące.

Osoby w wieku 6 lat i starsze mogą otrzymać szczepienie przypominające firmy Pfizer lub Moderna, niezależnie od tego, jaką markę szczepionki otrzymały wcześniej. Dzieci w wieku 5 lat mogą otrzymać tylko szczepienie przypominające firmy Pfizer.

Osoby, które niedawno chorowały na COVID-19, mogą poczekać ze przyjęciem dawki przypominającej do trzech miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów lub, jeśli nie wystąpiły żadne objawy, do trzech miesięcy od daty wykonania testu. W przypadku podwyższonego ryzyka ciężkiej choroby lub ponownego zachorowania na COVID-19, może być konieczne przyjęcie szczepienia przypominającego wcześniej niż trzy miesiące po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19.

Porozmawiaj ze swoim lekarzem prowadzącym o tym, kiedy otrzymać następną szczepionkę.

Dzieci poniżej 5 roku życia nie kwalifikują się obecnie do otrzymania dawki przypominającej.

Dodatkowe dawki dla osób z osłabionym układem odpornościowym

Niezależnie od szczepień przypominających, osoby w wieku 5 lat i starsze, które mają umiarkowanie lub poważnie obniżoną odporność (co oznacza, że ich układ odpornościowy jest osłabiony), powinny otrzymać dodatkową dawkę szczepionki w ramach serii szczepień podstawowych. Mogą one otrzymać trzecią dawkę 28 dni po przyjęciu drugiej dawki szczepionki firmy Pfizer lub Moderna albo pojedynczej dawki szczepionki firmy Johnson & Johnson.

Osoby, które otrzymały szczepionkę firmy Pfizer lub Moderna, powinny otrzymać ten sam typ szczepionki jako dawkę dodatkową. W przypadku przyjęcia szczepionki firmy Johnson & Johnson, należy przyjąć szczepionkę firmy Pfizer lub Moderna jako dawkę dodatkową.

Jest ona przeznaczona dla osób, które nie zareagowały dobrze na dwie pierwsze szczepionki z powodu choroby lub leczenia. Osoby w wieku 12 lat i starsze, które otrzymały tę szczepionkę, powinny również otrzymać co najmniej jedną dawkę przypominającą, jeśli kwalifikują się do szczepienia.


Uczciwy i sprawiedliwy dostęp

Wydział Zdrowia zapewni sprawiedliwy i równy dostęp do szczepionek przeciw COVID-19. Zapewnimy, aby społeczności najbardziej dotknięte przez pandemię będą miały dostęp do szczepionki.

Osoby z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać pomoc w umówieniu się na szczepienie w dostępnym miejscu, w dotarciu na wizytę i otrzymaniu szczepionki. Tego rodzaju pomoc nazywana jest uzasadnionym dostosowaniem.

Uzasadnione dostosowanie przysługuje osobom mającym problemy z/ze:

 • wzrokiem lub słuchem;
 • myśleniem lub koncentracją;
 • mówieniem;
 • sprawnością rąk;
 • wykonywaniem codziennych prac domowych;
 • radzeniem sobie z uczuciem smutku lub niepokoju;
 • poruszaniem się lub wchodzeniem po schodach.

Chociaż nie jest to pełna lista, niektóre typowe przykłady uzasadnionego dostosowania to: zapewnienie wózka inwalidzkiego w chwili przybycia do punktu, tłumaczenie z amerykańskiego języka migowego lub tłumaczenie brajlowskie, zapewnienie cichego miejsca, jeśli pomieszczenia, w których panuje hałas są przytłaczające oraz słowne lub fizyczne wskazówki ułatwiające poruszanie się po punkcie szczepień.

O wprowadzenie uzasadnionego dostosowania można poprosić podczas umawiania się na szczepienie, za pośrednictwem strony internetowej miasta internetowy planer wizyt lub dzwoniąc pod numer 855-491-2667. Można również poprosić o uzasadnione dostosowanie personel w miejskim punkcie szczepień lub wysłać e-mail na adres hubaccess@health.nyc.gov, aby uzyskać więcej informacji.

Można także zapisać się na szczepienie w domu online lub zadzwonić pod numer 877-829-4692.

Więcej informacji można znaleźć w:

Dodatkowe informacje