Department of Homeless Services311Search all NYC.gov websites

Polski (Polish)

Rodziny z dziećmi

Wszystkie rodziny z dziećmi poniżej 21. roku życia, kobiety w ciąży lub rodziny, w których żyją kobiety w ciąży, muszą ubiegać się o schronisko w Biurze Zapobiegania Bezdomności i Mieszkań Tymczasowych (Prevention Assistance and Temporary Housing (PATH)).

Biuro PATH znajduje się pod adresem:
151 East 151st Street
Bronx, NY 10451
718-503-6400

Można tam dojechać pociągiem nr 2, 4 lub 5 (należy wysiąść na stacji 149th Street/Grand Concourse).

Biuro PATH jest otwarte codziennie przez całą dobę, również w weekendy i święta. Wnioski są rozpatrywane codziennie od godz. 9:00 do 17:00. Bezpłatne i poufne usługi językowe obejmujące również tłumaczenia języka migowego są dostępne przez cały czas.

Rodziny ubiegające się o schronisko w biurze PATH powinny okazać dokumenty potwierdzające tożsamość wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat PATH, należy pobrać naszą broszurę.

Dorosłe rodziny

Dorosła rodzina to rodzina bez niepełnoletnich dzieci. Do tej kategorii należą małżeństwa, pary w związku partnerskim, rodzice i dzieci w wieku powyżej 21 lat, rodzeństwa lub osoby, które mogą dowieść relacji "opiekuńczej" (obejmującej wsparcie emocjonalne, fizyczne lub medyczne). Rodziny muszą razem mieszkać od co najmniej sześciu miesięcy danego roku.

Dorosłe rodziny muszą ubiegać się o schronisko w:

Adult Family Intake Center (AFIC)
400-430 East 30th Street
New York, NY 10016

Można tam dojechać pociągiem nr 6 (należy wysiąść przy 28th Street) lub autobusem M15 (należy wysiąść przy 29th Street).

Biuro AFIC jest otwarte codziennie przez całą dobę, również w weekendy i święta. Bezpłatne i poufne usługi językowe obejmujące również tłumaczenia języka migowego są dostępne przez cały czas.

Wszyscy członkowie rodziny powinni okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz wykaz wcześniejszych adresów, w tym wszelkie dowody potwierdzające miejsca zamieszkania.

Samotne osoby dorosłe

Wszystkie samotne osoby dorosłe muszą ubiegać się o schronisko w:

30th Street Intake Center
400-430 East 30th Street
New York, NY 10016

Można tam dojechać pociągiem nr 6 (należy wysiąść przy 28th Street).

Biuro przy 30th Street: jest otwarte przez całą dobę, również w weekendy i święta.

Samotne dorosłe kobiety mogą ubiegać się o schronisko w jednej z poniższych lokalizacji:

Schronisko dla kobiet HELP:

116 Williams Avenue (między Liberty Avenue a Glenmore Avenue)
Brooklyn, NY 11207
Można tam dojechać pociągiem C (należy wysiąść przy Liberty Avenue).

Schronisko Franklin (Franklin Shelter)
1122 Franklin Avenue (przy ulicy 166th Street)
Bronx, NY 10456
Można tam dojechać pociągiem nr 2 (należy wysiąść przy 149th Street) lub autobusem BX55 (należy wysiąść przy 166th Street i 3rd Avenue).

Samotne osoby dorosłe muszą powrócić do wcześniej przypisanego im schroniska, jeśli zostało ono im przypisane w ciągu ostatnich 365 dni.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich może pomóc w rozwiązywaniu problemów ze schroniskiem oraz kwestii związanych z bezdomnością. Przedstawiciele ds. usług dla wyborców mogą zapewnić pomoc w zakresie:

 • przekazania informacji dotyczących praw i obowiązków na terenie schroniska i w społeczności;
 • rozwiązywania problemów ze schroniskiem;
 • prowadzenia mediacji i rozwiązywania konfliktów;
 • przekazywania informacji na temat pomocy w zakresie wynajmu i kwalifikowania się do tej pomocy;
 • nawiązywania kontaktu z innymi miastami i służbami świadczącymi usługi dla społeczności.

Są oni niezależni i nie pracują dla podmiotów prowadzących schroniska.

Petenci z okręgów wyborczych mogą się kontaktować z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich na cztery sposoby:

 • Wysłanie wiadomości e-mail do: Ombudsman@dhs.nyc.gov.
 • Zadzwonienie na infolinię schroniska lub pod numer 311. Numer infolinii schroniska to
  718-557-1399. Operatorzy są dostępni przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Wysłanie listu na adres 33 Beaver Street, 20. piętro, New York, NY 10004.
 • Osobiste odwiedzenie biura pod adresem 33 Beaver Street, New York, NY 10004. Petenci są obsługiwani według kolejności zgłoszeń od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–16:00.

Więcej informacji na temat pomocy, która może umożliwić pozostanie w aktualnym miejscu zamieszkania, można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork (NYC Human Resources Administration), klikając tutaj.