Zasoby w Państwa języku

Witamy w witrynie Wydziału Ochrony Środowiska Miasta Nowy Jork (Department of Environmental Protection, DEP). Naszą misją jest poprawa stanu środowiska i ochrona zdrowia publicznego wszystkich nowojorczyków dzięki dostawie wysokiej jakości wody pitnej, gospodarce wodno-ściekowej oraz ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza, hałasu i skażenia materiałami niebezpiecznymi. Większość zawartości naszej witryny jest w języku angielskim. Niniejsza strona pomoże Państwu zrozumieć, jak należy przeglądać zawartość witryny i materiały w Państwa języku.

Wszelkie pytania, uwagi lub zastrzeżenia należy zgłaszać telefonicznie, dzwoniąc pod numer 311.

Korzystanie z funkcji Google Translate

Nawigowanie po witrynie DEP z urządzenia stacjonarnego przy użyciu funkcji Google Translate:

  1. Na dowolnej stronie kliknąć opcję Translate umieszczoną w prawym górnym rogu ekranu, aby zobaczyć listę dostępnych języków. Kliknąć na wybrany język.
  2. Tekst na stronie ulegnie zmianie, ale niektóre rysunki i zdjęcia pozostaną takie same.

Prosimy zauważyć, że funkcja Google Translate to automatyczne tłumaczenie komputerowe, stanowiące jedynie przybliżoną wersję oryginalnej zawartości naszej strony. DEP nie gwarantuje dokładności tłumaczeń wykonanych przy użyciu Google Translate.

Korzystanie z Portalu dokumentów

Dokumenty (takie, jak pliki PDF), które zostały profesjonalnie przetłumaczone na Państwa język, dostępne są na naszym Portalu dokumentów. Korzystanie z Portalu dokumentów:

  1. Wejść na stronę Portal dokumentów.
  2. U góry strony kliknąć menu rozwijane Language (Język). Kliknąć wewnątrz pola, aby zobaczyć listę dostępnych języków. Przewinąć do żądanego języka i go wybrać go.
  3. Kliknąć przycisk Submit (Wyślij).
  4. W wynikach pojawią się wszystkie przetłumaczone na Państwa język dokumenty.
  5. Dla każdego rezultatu należy kliknąć łącze korespondujące z wybranym językiem, aby przejrzeć dokument w przeglądarce.