Mayor's Office of Immigrant Affairs311Search all NYC.gov websites

منابع تخلیه و اسکان مجدد افغانستان

Read this page in English | دا صفحه په پښتو کې ولولئ

به روز شده 18 مارچ 2022.

سابقه: در ماه اپریل، اداره بایدن اعلان کرد که تمامی قوای امریکایی در ختم بیستمین سال جنگ، قبل از 11 سپتمبر 2021، ماهها بعد از ضرب الاجل اول ماه می که اداره ترامپ در مذاکره با طالبان در سال 2020 انجام داده بود، از افغانستان خارج خواهد شد. در ماه جولای، اداره بایدن پروگرام های تخلیه افغانهای در معرض خطر، Operation Allied Refuge، را اعلام کرد و اظهار کرد که قوای ایالات متحده الی 31 آگست 2021 خارج خواهد شد. در 30 جولای، یک گروه بیشتر از 200 نفری افغانها در اولین پرواز Operation Allied Refuge، به واشنگتن دی سی رسیدند. در همین زمان، شرایط در افغانستان همچنان رو به وخامت رفت چراکه قوای طالبان به سرعت کشور را تحت کنترول گرفت، و تا اواسط-آگست کنترول کابل را بدست آوردند. از ماه جولای، اداره ایالات متحده بیشتر از 120000 نفر را الی 30 آگست، زمانیکه آخرین قوای امریکایی افغانستان را ترک کردند، تخلیه کرد. با اینحال، تخمین زده میشود هزاران افغان که همکار ایالات متحده بوده اند، باقی مانده است. این اداره گفته است که قصد دارد برای کمک به شهروندان ایالات متحده و ساکنین دایمی ایالات متحده، شهروندان ملیتهای متحد، متقاضیان ویزای خاص مهاجرت و افغانهای در معرض خطر بلند، به قسم دوامدار از کانالهای دیپلماتیک استفاده کند.

نوت: ارائه این معلومات درمورد منابع شخص ثالث و لینک های ویبسایت شخص ثالث در اینجا فقط برای اهداف معلوماتی است و نشاندهنده تایید شهر نیویورک نمیباشد.

انواع حمایتهایی که افغانها میتوانند واجد شرایط باشند

  • ویزای خاص مهاجرت (Special Immigrant Visa - SIV): پروگرام SIV در دسترس آنعده اتباع افغانستان قرار دارد که توسط دولت ایالات متحده یا به نمایندگی از آنها استخدام شده اند. اشخاص واجد شرایط-SIV و اعضای فامیل نزديک آنها مستقیما میتوانند برای اسکان مجدد به ایالات متحده درخواستی بدهند. بعد از تصدیق شدن دوسیه آنها دارندگان-SIV، خدمات اسکان مجدد را از یک آژانس اسکان مجدد محلی دریافت میکنند.
  • عنوان پناهندگی اولویت 2 (Priority 2 - P2): این پروگرام جدید P2 در دوم آگست برای شهروندان افغان و اعضای خانواده آنها که شرایط مشخص پروگرام SIV را پوره کرده نمیتوانند اعلام شده است-و شامل افغانهایی میشود که در افغانستان برای یکی از پروگرام ها یا پروژه هایی که توسط دولت ایالات متحده تمویل شده- یا برای یک موسسه رسانه ای دولت امریکا یا موسسات غیر دولتی، کار کرده اند.
  • تعهد بشردوستانه (Humanitarian Parole): تعهد بشردوستانه یک حالت موقتی است که تعهد شوندگان را قادر میسازد تا در ایالات متحده برای یک دوره مشخص اقامت کنند و در عین زمان برای اقامت بلندمدت درخواستی بدهند. در 23 آگست، وزارت امنیت داخلی اعلام کرد که این پروگرام میتواند با استفاده از صلاحیت تعهد بشردوستانه الی 50000 از افغانهایی را که به طریق دیگری برای پروگرام های SIV یا P2 واجد شرایط هستد اما تا کنون پروسه این پروگرامها را تکمیل کرده نتوانسته اند، تخلیه کند. از تعهد شوندگان افغان به مدت دو سال از دیپورت شدن محافظت میشود و واجد شرایط هستند تا برای جواز کار درخواستی بدهند. بااینحال، تا زمانیکه وضعیت دیگری (مانند پناهندگی، SIV و غیره) به آنها اعطا شود آنها نمیتوانند از خدمات یا امتیازات اسکان مجدد مستفید شوند.
  • وضعیت محافظت شده موقت (Temporary Protected Status, TPS): به تاریخ 16 مارچ 2022، وزارت امنیت داخلی (Department of Homeland Security)، افغانستان را برای مدت 18 ماه برای TPS تعیین کرد. TPS می تواند از اخراج و مجوز کار برای اتباع واجد شرایط افغانستان در ایالات متحده محافظت کند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از صفحه TPS ما دیدن کنید.

منابع برای افغانهایی که در جستجوی مساعدت هستند

منابع برای آنهایی که بدنبال حمایت یا کمک به تخلیه شدگان افغان هستند

دسترسی به خدمات در شهر نیویورک

  • قونسلگری افغانستان – برای صحبت با نماینده درباره سوالاتی که ممکن است داشته باشید، از روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 9:00 صبح – 12:00 چاشت با قونسلگری افغانستان با شماره (212) 972-2276 یا شماره
    (212) 972-2277 به تماس شوید و نمبر داخلی x458 را دایل کنید.
  • یک نقشه آماده شدۀ سریع و آسان از خدمات شهری برای تمامی اهالی نيويارک به لسان دری اینجا و به لسان پشتو اینجا در دسترس میباشد.  
  • اگر شما سوالی درباره مهاجرت یا نحوه دسترسی به خدمات شهری دارید، رهنمایی به لسان شما در دسترس میباشد. از روز دوشنبه تا جمعه، از ساعت 9صبح الی 5 بعدازظهر، با خط تلیفونی دفتر شاروالی امور مهاجرین (Mayor’s Office of Immigrant Affairs, MOIA) با شماره 212-788-7654 به تماس شوید یا به آدرس askmoia@cityhall.nyc.gov ایمیل کنید.