Sondaj HRA sou Sèvis Kliyan

Nou vle tande remak ou pou nou ka amelyore sèvis nou yo. Tanpri klike la a pou reponn kesyonè yon sondaj toukout. Si ou bezwen asistans imedyat nan sèvis HRA, tanpri rele 311.

“Tanpri ranpli espas tèks yo nan lang Angle sèlman.”

1. Tanpri bay enfòmasyon kontak ou (Ochwa):